top of page

Oorzaken van schade aan velgen

Schade aan velgen kan verschillende oorzaken hebben. Stoeprandschade wordt meestal veroorzaakt door slordig parkeren. Maar ook krassen, scheuren of krommingen zijn veel voorkomend.
Oudere velgen vertonen dan weer meestal oxidatie. Hierbij wordt het materiaal zelf aangetast door slecht onderhoud of slechte weersomstandigheden.
DCR Velgreparatie controleert beschadigde velgen op eventuele scheurtjes of barsten en zorgt in eerste plaats voor uw veiligheid.

bottom of page